Škola pracuje podle vlastního celoročního vzdělávacího programu "Cesta k radosti", který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR a je rozpracován pro jednotlivá období roku do tematických okruhů.
 

Součástí programu jsou i připravované mimořádné akce:

oslavy svátků a narozenin dětí (prosíme Vás o drobnou pozornost od oslavence pro ostatní děti), návštěva divadelních a filmových představení, programů Ekocentra, účast dětí ve výtvarných soutěžích, adventní setkání s rodiči, Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, tříkrálové svěcení školky, masopustní dětský karneval, jarní setkání s rodiči, soutěžní dopoledne ke Dni dětí, slavnostní loučení s předškoláky apod.

 

KMŠ spolupracuje dlouhodobě s Vyšší odbornou školou pedagogickou Svatojánskou kolejí a Střední pedagogickou školou v Berouně. Během školního roku mohou studenti při svých odborných praxích opět navštěvovat naši školku.
 

Solná jeskyně

V minulých letech se osvědčily v podzimním období 1x týdně návštěvy solné jeskyně. V letošním školním roce opět navštěvujeme solnou jeskyni Hudlísek.
 

Plavání

Na jarní období plánujeme 10hodinový placený kurz pro přihlášené děti (vždy jedna lekce týdně). Pro nepřihlášené děti bude připraven běžný program.
 

Škola v přírodě

Opět plánujeme na jaro 8denní pobyt ve stálé Škole v přírodě v Česticích u Volyně. Orientační cena pobytu bude asi 2.500,- Kč. Na pobyt je třeba se přihlašovat již na začátku školního roku, kdy si musíme závazně rezervovat termín pobytu. Protože naše školka v Berouně bude během pobytu dětí v přírodě uzavřena, pojedeme do přírody pouze v případě dostatečného množství zájemců. O přesném termínu a podmínkách Vás budeme informovat, jakmile nám z Čestic zašlou konkrétní nabídku. Účast nejmladších dětí obvykle nedoporučujeme, starší obvykle zvládají odloučení od rodiny dobře.
 

 

Děkujeme vám všem, kteří naší školku jakýmkoli způsobem podporujete! Uvítáme všechny vaše náměty na obohacení programu např. upozornění na zajímavé aktivity v našem okolí, pozvání dětí na vaše pracoviště, vaši návštěvu ve školce se zajímavým vyprávěním či jiným programem apod. Prosíme, neostýchejte se a přijďte za námi, rádi si společně o vašich nápadech popovídáme.