6:45 - 9:45
dopolední blok činností:
-   příchod dětí do mateřské školy
-   volné hry dětí
-   individuální a skupinová práce dětí s učitelkou
-   ranní cvičení

9:15 - 9:45
-  osobní hygiena
-  svačina

9:45 - 11:45
-  příprava na pobyt venku
-  pobyt venku

11:45 - 12:30
-  osobní hygiena
-  oběd

12:30 - 14:30
-  příprava na odpočinek
-  odpočinek na lehátku
-  individuálně vstávání

14:30 - 16:00
odpolední blok činností:
-   osobní hygiena
-   svačina
-   volné hry dětí
-   individuální a skupinová práce dětí s učitelkou
-   odchod dětí z mateřské školy


Děti, které odcházejí domů po obědě,
vyzvedávají rodiče mezi 12:00 až 12:30 hod.,
ostatní děti po odpoledním odpočinku mezi 14:30 až 16:00 hod.
Po předchozí dohodě je možné dobu pobytu dítěte v mateřské škole individuálně upravit.

PhDr. Jana Stielová
ředitelka       

 

 

Ke stažení pro tisk v PDF - 92 kB