ZÁPIS  DĚTÍ  

k předškolnímu vzdělávání do Katolické mateřské školy 

na školní rok 2021 - 2022 se uskuteční 2. - 14. května 2021.

 

Vážení rodiče,

prosíme, přečtěte si pečlivě všechny informace týkající se zápisu, které jsou uvedeny v oddíle „Přijímací řízení“, kde najdete:

  • Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte s podrobným popisem, jakým způsobem a kdy žádost podat
  • Kritéria přijetí dítěte
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení dětského lékaře
  • Čestné prohlášení ke splnění kritéria „Zájem o křesťanskou výchovu“

Důležité informace a dokumenty ke stažení naleznete zde:
https://kms.farnostberoun.cz/prijimaci_rizeni

Vzhledem k současné situaci pro vás bohužel nemůžeme připravit Den otevřených dveří, na kterém byste měli možnost se ještě před zápisem do naší mateřské školy zeptat na vše, co vás zajímá. Proto nás v případě jakýchkoli dotazů ohledně zaměření mateřské školy, provozních a organizačních záležitostí nebo ohledně zápisu neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese kms@kmsberoun.cz nebo na telefonním čísle 311 623 147 nebo 604 376 926, rádi vám vaše dotazy zodpovíme.

 

PhDr. Jana Stielová

ředitelka

 


 

 

Nástěnka(nutné přihlášení)