Katolická mateřská škola
Seydlovo náměstí 24/5, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

 

VÝSLEDKY
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

 

K předškolnímu vzdělávání v Katolické mateřské škole od 1.9.2021 byly přijaty děti, jejichž žádosti jsou evidovány pod těmito registračními čísly:

2 / 2021
3 / 2021
7 / 2021
13 / 2021
14 / 2021
15 / 2021

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte, důležité informace a formuláře pro nástup dítěte do mateřské školy obdrží rodiče
na společné informační schůzce, která se bude konat v KMŠ během měsíce června.
Na schůzku budou rodiče pozváni osobním e-mailem.

 

Zveřejněno 1. června 2021

PhDr. Jana Stielová
ředitelka