Katolická mateřská škola opět otevřena

Od pondělí 25. 5. 2020 je KMŠ opět v provozu. Všem rodičům byl rozeslán e-mail s podrobnými instrukcemi pro nástup a pobyt dětí ve školce. Děkujeme, že je respektujete. Při prvním předání dítěte do mateřské školy musí zákonný zástupce odevzdat vyplněné čestné prohlášení. Pokyny pro pobyt dětí ve školce i formulář čestného prohlášení jsou ke stažení zde na webových stránkách na nástěnce.

 


 

logo KMŠ

Jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem pro děti ve věku od tří let. Kromě všeobecných úkolů předškolního vzdělávání věnujeme zvláštní pozornost výchově v duchu křesťanské etiky. Důraz klademe na vytváření rodinného prostředí. Pravidelně pořádáme řadu akcí např. divadélka, společné programy s rodiči, plavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, pobyt ve škole v přírodě, přírodovědný kroužek apod. Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze. Škola má atraktivní polohu v klidném centru města, dopravní dostupnost je velmi dobrá.

ptačí pohled na KMŠ