Přerušení provozu KMŠ

Rozhodnutí ředitelky Katolické mateřské školy

Vážení rodiče,
na základě doporučení MŠMT vzhledem k současné situaci šíření nákazy koronaviru a po projednání se zřizovatelem školy Arcibiskupstvím pražským je přerušen provoz KMŠ od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

Prosíme, sledujte pravidelně informace na webových stránkách školy pro získání dalších informací.

Prosíme rodiče, kteří budou potřebovat potvrdit "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy", aby nás kontaktovali telefonicky na čísle 311 623 147 nebo 604 376 926, případně e-mailem na adrese kms@kmsberoun.cz a domluvili si způsob předání potvrzení.

Děkujeme vám všem za spolupráci a pochopení a přejeme pokojné dny.

Jana Stielová

 

Jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem pro děti ve věku od tří let. Kromě všeobecných úkolů předškolního vzdělávání věnujeme zvláštní pozornost výchově v duchu křesťanské etiky. Důraz klademe na vytváření rodinného prostředí. Pravidelně pořádáme řadu akcí např. divadélka, společné programy s rodiči, plavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, pobyt ve škole v přírodě, přírodovědný kroužek apod. Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze. Škola má atraktivní polohu v klidném centru města, dopravní dostupnost je velmi dobrá.