Úvod

Jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem pro děti ve věku od tří let. Kromě všeobecných úkolů předškolního vzdělávání věnujeme zvláštní pozornost výchově v duchu křesťanské etiky. Důraz klademe na vytváření rodinného prostředí. Pravidelně pořádáme řadu akcí, např. divadélka, společné programy s rodiči, dětské dny, školy v přírodě, plavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, přírodovědný kroužek, hru na flétničky apod. Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze a Svatojánskou kolejí – Vyšší odbornou školou pedagogickou. Škola má atraktivní polohu v klidném centru města, dopravní dostupnost je velmi dobrá.