Při zahájení školního roku uzavírá školka s rodiči smlouvu o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu. Výše měsíční úplaty je stanovena vždy na 1 školní rok. Rodiče se tak formou školného podílejí na financování provozu mateřské školy. Bez této spoluúčasti nelze provoz školky finančně zabezpečit, protože státní dotace není dostačující.

Školné ve výši 1 300,- Kč měsíčně je splatné k 15. dni v měsíci. Je možno hradit jej v hotovosti proti potvrzení v kanceláři školy vždy 1. středu v měsíci nebo zaslat na bankovní účet školky (číslo účtu 1012820/0300 u ČSOB Beroun, při bezhotovostní platbě je nutno uvést variabilní symbol k identifikaci plátce - první část rodného čísla dítěte před lomítkem).
Kvůli snížení bankovních poplatků i zjednodušení administrativy vítáme úhradu školného předem i za delší časové období, např. září - prosinec, leden - červen, není jej ale vhodné hradit dopředu na příští kalendářní rok. Při ukončení docházky dítěte do MŠ během školního roku z jakéhokoli důvodu se předem uhrazené "nevyčerpané" školné vrací. Naléhavě žádáme o dodržování termínu splatnosti!

Pomoc rodičů škole:

Uvítáme jakoukoli pomoc při hledání sponzorů pro zajištění dalších finančních prostředků na obnovu vybavení školky. Vítány jsou rovněž věcné dary (např. výtvarné a kancelářské potřeby, čistící prostředky, hračky, dětské knihy, pomůcky na cvičení apod.). Velmi prosíme zručné tatínky o pomoc při drobných opravách (např. kapající kohoutek, zavěšení obrázku na zeď apod.).